Bederver

76. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Posted on 14 nov 2015 in Bederver, Blog, Featured, gastblog, Uncategorized

76. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Beste Zweerslak, Niet te vroeg gejuicht! Natuurlijk, het is een verlagend gezicht om zoveel onnozele goedwillenden en goedwillende onnozelen zo fanatiek langs elkaar heen te zien praten, en een fijne Twitterstorm is natuurlijk nooit weg. Maar maak jezelf niks wijs: een media-relletje levert maar weinig ellende op, en dat geldt helemaal voor een social media-relletje. Als je geen extra initiatieven neemt, is over een week alles weer vergeten. Dat is het nadeel van moderne media: ze bevorderen een hemeltergende oppervlakkigheid, maar die oppervlakkigheid geldt ook hun eigen funeste effecten....

Read More

67. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Posted on 9 sep 2015 in Bederver, Blog, Featured, gastblog

67. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Beste Puistknars, Van harte gefeliciteerd met je coup! Ik ben werkelijk jaloers op de vondst van een sinterklaascongres om het ‘echte’ sinterklaasfeest te bevorderen. Nog zo’n vondst en je bent rijp om mijn plek als senior-bederver in te nemen… Goed om te zien dat mijn colleges over de Reformatie vrucht hebben afgeworpen. Ik was even bang dat de hele sinterklaasdiscussie zou verzanden in de compromissen van dat afschuwelijke Sinterklaasjournaal. En dat na die veelbelovende start, met alle demonstraties en welles-nietes discussies van 2011 tot 2014. Een minder creatieve en...

Read More

44. Gastblog: Uit de correspondentie van een bederver

Posted on 12 mrt 2015 in Bederver, Blog, Featured, gastblog, Uncategorized

44. Gastblog: Uit de correspondentie van een bederver

Beste Slijmschroef, Toen je me berichtte dat je nieuwe cliënte een kunstenares was, was ik weinig hoopvol gestemd. Kunstenaars zijn vaak lastige klanten om te bederven. Hun neiging om helemaal in een activiteit op te gaan, hun liefde voor een job well done, hun streven naar schoonheid – het zijn allemaal eigenschappen die hen op het Goede, Ware en Schone richten en het beste verdedigingsschild vormen tegen het Slechte, de Leugen en de Lelijkheid. Toen je vertelde dat het om een maakster van conceptuele kunst ging, brak op mijn gezicht al een voorzichtige glimlach door. En toen ik...

Read More