Wat doet de Wijsmakerij

Wat doet de Wijsmakerij

De kern van alle bezigheden is het betrekken van wijsheid op de praktijk. Wijzer worden we alleen door dingen beter te doen.

Praktische wijsheid leer je door in de praktijk naar wijsheid te streven. Het klinkt als een lege uitspraak, maar zo is het. Je wordt wijzer door bij alles wat je doet bewuste keuzes te maken, nadat je er over na hebt gedacht. Door te zoeken naar de morele dimensie van de zaak. Door je verbeelding te gebruiken en je perspectief te verbreden.
Het beste leer je deze zaken van iemand anders – door een voorbeeld te volgen. Een ouder. Een vriend. Een collega. Of een filosoof.

De Wijsmakerij ontplooit verschillende activiteiten waarin dit gezamenlijke streven naar wijsheid plaatsvindt.

Voor individuen zijn er:

  • één op één gesprekken
  • adviezen
  • cursussen
  • e-boeken over thema’s van wijsheid

Voor groepen (en organisaties) zijn er

  • lezingen
  • workshops
  • organisatie-analyses en –adviezen

Voor de tarieven van deze activiteiten zie hier.

Gesprekken over levensvragen

Individuele gesprekken kunnen gaan over vraagstukken die ieder van ons meemaakt: een conflict op het werk; een confrontatie met ernstige ziekte; onvrede met de loopbaan; problemen met zelfverwerkelijking; het al dan niet aangaan van een relatie, of krijgen van kinderen; ouders die afhankelijker, kinderen die onafhankelijker worden; het evalueren van de eigen levensgeschiedenis; omgaan met de dood; en tal van andere zaken.
Deze gesprekken kunnen in principe ook met kleine groepen worden gevoerd (bijvoorbeeld echtgenoten, gezinsleden, vrienden of collega’s).
Gesprekken kunnen gepaard gaan met – of uitmonden in – adviezen. Niet adviezen om bepaalde keuzes te maken – keuzes die een bepaald resultaat zouden moeten opleveren. Maar adviezen hoe iemand zelfstandig met een vraagstuk aan de slag kan gaan.

Filosofische cursussen, e-boeken, lezingen en workshops

Cursussen en e-boeken behandelen één vraagstuk vanuit de methode van de filosofie. Dat doen ook lezingen en workshops.
De methode van de filosofie is die van de spiraal: een spiraal die begint ‘in het midden’, op het concrete niveau van een vraag, uitspraak, of handeling. Dan probeer je die te verhelderen door iets verder van de concrete situatie af te gaan staan – door op een abstracter niveau verder te gaan. Bij elke stap naar buiten controleer je of die klopt – volgens de regels van de logica en volgens de jou bekende feiten. Je stopt wanneer je zo ver mogelijk bent gegaan in je spiraal; wanneer je zoveel afstand hebt genomen van je concrete situatie dat die erdoor verhelderd is, maar niet zo ver dat het onderwerp van elke praktische betekenis is ontdaan.

Organisatie-analyse

Organisatie-analyses dienen om de ‘organisatiefilosofie’ helder te krijgen.
Net zoals een ondoordachte of tegenstrijdige levensfilosofie individuen hindert bij hun keuzes, zijn veel organisatieproblemen het gevolg van een incorrecte organisatie-filosofie. Van vooronderstellingen die in de organisatie vanzelfsprekend zijn, maar negatieve gevolgen hebben; van tegenstrijdigheden tussen de waarden die officieel worden beleden en de waarden die in het dagelijks werk worden nagestreefd; van onbewust verschillende perspectieven van leidinggevenden en medewerkers, die tot conflicten leiden.

Deze organisatie-analyses kunnen ook adviezen bevatten om een niet-functionerende organisatiefilosofie te verbeteren.