gastblog

457. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Posted on 3 mrt 2024 in Bederver, Blog, Featured, gastblog

457. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Mijn beste Klomppuist, Ik begrijp je dilemma. Aan de ene kant zijn we natuurlijk blij met elk blijk van grensoverschrijdend gedrag, aan de andere kant willen we niet dat dit zoveel aandacht krijgt. Het liefst zouden we zien dat bullebakkerij onbesproken want vanzelfsprekend is, een achtergrond van dwingelandij waar niemand woorden aan vuil maakt, omdat “er toch niets aan te doen is”. Omdat “de wereld nu eenmaal zo in elkaar zit.” Het is hier de vraag of we onszelf niet in de denkbeeldige staart hebben gebeten. Aanvankelijk leek #MeToo een gouden greep om mensen tegen...

Read More

456. Gastblog: de personeelsfluisteraar over grensoverschrijdend gedrag

Posted on 20 feb 2024 in Blog, gastblog, Personeelsfluisteraar

456. Gastblog: de personeelsfluisteraar over grensoverschrijdend gedrag

Sinds de onthullingen over The Voice of Holland twee jaar geleden staat grensoverschrijdend gedrag op het werk meer in de belangstelling dan ooit. Onthullingen en affaires rijgen zich aaneen, dikke rapporten pogen in kaart te brengen wat er aan de hand is – en wat er aan is te doen. D66, De Wereld Draait Door, NOS Sport. Khadija Arib, Marc Overmars, Mai Spijkers. Een groot deel van de danswereld, van de muzieksector. Grensoverschrijdend gedrag is overal, schijnt het. In het rapport van de commissie Van Rijn, over de werkcultuur bij de NPO, staan voorbeelden die in talloze werkkringen...

Read More

453. Uit de correspondentie van een bederver

Posted on 22 jan 2024 in Bederver, Blog, gastblog

453. Uit de correspondentie van een bederver

Beste Gluipworm, Ik zag het nieuws over de laatste hydroxychloroquine-studie. Aan de ene kant is het jammer dat jullie hoax na drie jaar een roemloos einde vindt. Aan de andere kant: het is een felicitatie waard dat jullie het zo lang vol hebben gehouden, veel langer dan de collega’s van ivermectine die al in 2021 het bijltje erbij neer moesten gooien. Wat me vooral aansprak was de manier waarop jullie overal de zwakke plekken wisten te benutten, zowel bij het lekenpubliek als bij doorgewinterde wetenschappelijke professionals. Natuurlijk wisten we al dat er een fase in de Covid...

Read More

438. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Posted on 21 sep 2023 in Bederver, Blog, Featured, gastblog, Uncategorized

438. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Aan: jopf. khr. mdt. Slijmschroef, hoofd West-Europa Betreft: bederf Nederland derde kwartaal 2023 Algemene situatie: in het algemeen staan de zaken in Nederland er goed voor. Erkende en betrouwbare splijtzwammen als stikstof, migratie, transseksualiteit en de wolf werpen nog steeds hun verrotte vruchten af. Er zijn echter ook een paar zorgwekkende tendensen. Na de val van het kabinet Rutte-IV was er even een onrustbarende trend om over gemeenschap en bestaanszekerheid te praten, maar onze collega’s van marketing en pr hebben daar hun onfeilbare middel van herhaling, herhaling en...

Read More

413. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Posted on 27 feb 2023 in Bederver, Blog, Featured, gastblog

413. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Beste Kropslang, Ik weet dat vele bedervers je hebben gefeliciteerd met je Roald Dahl-rel en natuurlijk is het goed om te zien welke polariserende mogelijkheden er schuilen in de baan van sensitivity reader. Toen je er een jaar of tien geleden mee begon was ik één van de weinigen die er toekomst in zag, maar nu zal iedereen wel van het bederfelijke potentieel overtuigd zijn. Maar toch wil ik je waarschuwen, omdat ik er niet van overtuigd ben dat je aanpak slechts rotte vruchten afwerpt. Ik kan me nog herinneren dat Wormrot indertijd na jouw voorstel langskwam en mij vroeg wat er in...

Read More

327. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Posted on 6 mrt 2021 in Bederver, Blog, Featured, gastblog

327. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Beste Zweerslak, Mijn complimenten. Je hebt je hoofd er goed bijgehouden, terwijl je collega’s in de Verenigde Staten het bijltje (en mes en vork) er al bij neer wilden gooien. Ze waren natuurlijk al aangeslagen doordat een nieuwe president met een boodschap van verbinding de verkiezingen won, en omdat de polariserende voorganger in de vergetelheid dreigde te raken. En dan moesten ze ook nog eens al die stuitend brave toespraken, liedjes en gedichten over zich heen laten gaan bij de inauguratie. Geen wonder dat sommigen zich in hun bolwerken van paranoia en QAnon terug hebben...

Read More