Uncategorized

438. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Posted on 21 sep 2023 in Bederver, Blog, Featured, gastblog, Uncategorized

438. Gastblog: uit de correspondentie van een bederver

Aan: jopf. khr. mdt. Slijmschroef, hoofd West-Europa Betreft: bederf Nederland derde kwartaal 2023 Algemene situatie: in het algemeen staan de zaken in Nederland er goed voor. Erkende en betrouwbare splijtzwammen als stikstof, migratie, transseksualiteit en de wolf werpen nog steeds hun verrotte vruchten af. Er zijn echter ook een paar zorgwekkende tendensen. Na de val van het kabinet Rutte-IV was er even een onrustbarende trend om over gemeenschap en bestaanszekerheid te praten, maar onze collega’s van marketing en pr hebben daar hun onfeilbare middel van herhaling, herhaling en...

Read More

428. Satan verloren

Posted on 30 jun 2023 in Featured, Uncategorized

428. Satan verloren

Vorige week besprak ik hoe onze ideeën over ‘hogere’ of ‘lagere’ wezens gebaseerd zijn op onze projecties vanuit de middle earth die wij bewonen, en hoe die projecties op engelen en duivels ons kunnen leren over de mensen die wij zijn. Met name als de hemel en de hel worden beschreven door een genie als John Milton, die in Paradise Lost meesterlijke inzichten biedt over het Kwaad. Vorige week ging het vooral over het kwaad in de mens, geïllustreerd door de zonde van oermoeder Eva, en hoe feilloos Milton die weet te beschrijven. Eva is namelijk, zoals de meeste mensen,...

Read More

425. Wereldkampioen Homo Deus

Posted on 6 jun 2023 in Blog, Featured, Uncategorized

425. Wereldkampioen Homo Deus

De laatste weken heb ik op deze plek de ontwikkelingen van de data-revolutie verkend, met als illustratie de invloed van data-analyse op topsport. Mijn onderzoek ging erover of de nieuwe kennis van patronen in topsport de kijk op die sport veranderen – niet alleen van spelers en begeleiders, maar van iedereen. Met andere woorden: als de door wetenschap opgekrikte Homo Deus, de supermens van Yuval Noah Harari, voetbal gaat spelen, wat betekent dit dan voor de geest van het spel? Ik ben geen science fiction schrijver, maar ik wil hier toch voorzichtig speculeren over de toekomst, gebruik...

Read More

424. Symbiotische sprongen

Posted on 31 mei 2023 in Blog, Featured, Uncategorized

424. Symbiotische sprongen

De laatste weken heb ik op deze plek geschreven over de nieuwe kijk die data-analyse door computers biedt, en dat toegelicht aan de hand van moderne topsport. In modern honkbal (althans het Amerikaanse baseball) en voetbal worden patronen ontdekt die voor mensen onzichtbaar zijn, maar door bestudering van immense hoeveelheden gegevens door computers kunnen worden opgediept. Deze voorbeelden staan natuurlijk voor een groter vraagstuk, dat van de toepassing van kunstmatige intelligentie. Hoe Artificial Intelligence onze maatschappij, onze wereld en misschien wel onze eigen menselijke aard...

Read More

420. Pas op voor de underdog

Posted on 21 apr 2023 in Featured, Uncategorized

420. Pas op voor de underdog

In de laatste weken schreef ik op deze plek meerdere malen over het verschijnsel schismogenese, afkomstig van antropoloog Gregory Bateson – de ontwikkeling van een relatie tussen twee partijen waarbij ze óf meer hetzelfde gedrag gaan vertonen (symmetrische schismogenese) óf meer uiteenlopend gedrag (complementaire schismogenese). Voorbeelden van het eerste fenomeen zijn een wapenwedloop of een escalerende scheldpartij, van het tweede een verhouding van meester en slaaf of exhibitionist en voyeur. Op het eerste gezicht lijken complementaire verhoudingen relaties met een eenzijdige...

Read More

416. Schismogenese en gender

Posted on 22 mrt 2023 in Featured, Uncategorized

416. Schismogenese en gender

Twee weken geleden stelde ik op deze plek het begrip schismogenese aan de orde: de notie, ontwikkeld door antropoloog Gregory Bateson, dat in een relatie tussen twee partijen er twee soorten van wederzijdse aanpassing bestaan. De ene noemt Bateson de symmetrische: gedrag kan hetzelfde gedrag uitlokken (assertiviteit van A voert tot assertiviteit van B). De ander is de ontwikkeling van complementair of aanvullend gedrag (assertiviteit van A leidt tot onderwerping van B). Dus. Opscheppen van de ene gesprekspartner kan leiden tot opscheppen bij de ander (nee, moet je mij zien) of tot...

Read More