462. Dagverlichting: keuze

Posted on 11 apr 2024 in Blog, Dagverlichting, Featured

462. Dagverlichting: keuze

Ga rustig zitten. Kijk eens om je heen. Hoe is het licht? Vertellen je zintuigen je hoe laat het is, welke tijd van het jaar? Wat hoor je? verkeer of vogels? Is het lekker warm, of zit je een beetje te kleumen? Of is het eigenlijk te warm, of te vochtig?
Hoe voel je jezelf? Fit, of een beetje under the weather? Ben je relaxt, of voel je jezelf een beetje opgejaagd?

Hier is een moment voor jezelf.

Lees eerst het volgende verhaal:

Adam en Eva

De slang was de lisitigste van alle dieren die God gemaakt had; en ze zei tot de vrouw: God heeft u zeker verboden te eten van de bomen in de Hof? En de vrouw antwoordde: wij mogen eten van de vruchten van alle bomen, alleen niet van de boom in het midden van de Hof. Daarvan mogen we niet eten, of hem zelfs maar aanraken, anders zullen we sterven. Maar de slang zei: u zult helemaal niet sterven. God weet dat op het moment dat u ervan eet, uw ogen geopend zullen worden, en u als God zult zijn, met de kennis van goed en kwaad.

En de vrouw zag dat de boom een lust voor het oog was, en goed om te eten, en zij nam van zijn vrucht en at, en gaf ook wat aan haar man. En ook hij at van de vrucht. En toen werden hun ogen geopend, en ze bemerkten dat ze naakt waren. Ze hechtten wat vijgenbladeren aaneen en maakten schorten.

Toen ze het geluid van God hoorden, die in de avondkoelte in de Hof wandelde, verborgen de man en de vrouw zich tussen het geboomte. En God riep de man tot zich en zei: waar bent u? En de man zei: toen ik uw geluid in de Hof hoorde werd ik bevreesd, want ik ben naakt. En God zei: wie heeft u te kennen gegeven dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten, waarvan ik u verboden had te eten? En de man zei: de vrouw heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.

Daarop zei God tot de vrouw: wat hebt u gedaan? En de vrouw zei: de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.

En goed vervloekte de slang. En tot de vrouw zei hij: ik zal vermeerderend e moeite van uw zwangerschap; met smart zult u kinderen baren. En tot de man zei hij: omdat u naar uw vrouw hegt geluisterd en van de boom hebt gegeten, is de aarde vervloekt; al zwoegende zult u daarvan eten zolang u leeft; en doornen en distels zal hij voortbrengen; in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want tot stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren.

Lees daarna het volgende gedicht:

De Weg Die Ik Niet Nam – Robert Frost

In een geel bos gingen twee paden uiteen

Helaas kon ik ze niet beide gaan

Ik was ondeelbaar, en bleef staan

En keek zo ver ik kon naar één

En zag het met een bocht het lege groen in gaan;

Nam toen het and’re, dat net zo gaaf bleek

En misschien wel betere aanspraken had

Omdat het grasbegroeid en ongerept leek

Hoewel, wanneer je het goed bekeek

Ze beide gelijk bedekt waren met blad,

Op elk van beide paden lag

Gebladerte dat niet was aangeroerd

O, ik bewaarde één voor een andere dag

Terwijl ik het misschien voor het laatst zag

Wetend hoe het één tot het andere voert.

En eens zal ik vertellen dat

Na eerst een zucht te hebben geslaakt

Dat twee wegen vorkten in een bos, en ik had

Gekozen voor het minst gebaande pad

En dat dat veel heeft uitgemaakt.

Beluister tenslotte de volgende muziek: