Uncategorized

294. Racisme als modern fenomeen

Posted on Jun 20, 2020 in Blog, Featured, Uncategorized

294. Racisme als modern fenomeen

De laatste weken heb ik besproken hoe wij van nature geneigd zijn om samenzwerinsgtheorieën te construeren en hoe de moderne maatschappij erop ingesteld is die theorieën te verspreiden. Om niet alleen voor de hand liggende voorbeelden te nemen (hydroxychloroquine, aliens in Roswell, platte aarde) analyseerde ik vorige week de theorie dat het doden van zwarte Amerikanen door witte politieagenten een opzettelijk, systematisch gebruik is – iets waarvan grote delen van de Amerikaanse samenleving (en de onze) zijn overtuigd. De alom aanwezige denkfouten bij complottheorieën –...

Read More

293. Racisme als complottheorie

Posted on Jun 13, 2020 in Blog, Featured, Uncategorized

293. Racisme als complottheorie

De laatste weken besteedde ik aandacht aan het fenomeen van complottheorieën. In het eerste stuk behandelde ik de moderne sociale tendensen die actuele samenzweringstheorieën gemeen hebben: melodrama, schijngebeurtenissen, bullshit en ressentiment. In het vervolg besprak ik de permanente denkfouten waaraan mensen zich plegen te bezondigen en die de constructie van complottheorieën begunstigen: cognitieve gemakzucht, aanwezigheidsheuristiek, WJZIAWEI, intentioneel/causaal interpreteren, sprekende voorbeelden, gevoelsheuristiek. Aan het einde van dat tweede stuk suggereerde ik dat...

Read More

292. Waarom wij gek zijn op samenzweringstheorieën

Posted on Jun 6, 2020 in Blog, Featured, Uncategorized

292. Waarom wij gek zijn op samenzweringstheorieën

In het vorige artikel besprak ik de pandemie van samenzweringstheorieën, die de wereld heeft overspoeld, en hoe moderne complottheorieën zich onderscheiden van vroegere. Meer dan voorheen drijven complot-suggesties op melodrama, schijngebeurtenissen, bullshit en ressentiment – corresponderend met maatschappelijke ontwikkelingen die deze fenomenen bevorderen. Je zou ook kunnen zeggen: hoe meer melodrama de heersende vorm van verhalen vertellen wordt; hoe meer mensen hun geld verdienen met het ensceneren van schijngebeurtenissen; hoe gemakkelijker politici en andere opiniemakers weg...

Read More

291. Een samenzweringspandemie

Posted on May 30, 2020 in Blog, Featured, Uncategorized

291. Een samenzweringspandemie

In de laatste maanden hebben we twee snel om zich heen slaande pandemieen gezien: die van Covid-19 en die van samenzweringstheorieen. Met name hypotheses over corona zelf staken de kop op: dat het een doelbewuste poging van China was om het Westen te verzwakken (of van de VS tegen China); dat het 5G-netwerk corona zou verergeren of zelfs veroorzaken (en daaraan verbonden, dat corona klachten over 5G moet maskeren); dat Bill Gates en zijn vrouw Melinda het hebben ontwikkeld tegen overbevolking; dat salafisten het virus hebben gemaakt om gezichtsbedekking en andere islamitische gebruiken te...

Read More

289. Orde en chaos

Posted on May 15, 2020 in Blog, Featured, Uncategorized

289. Orde en chaos

Een paar weken geleden besprak ik al hoe overheden met de bestrijding van Covid-19 proberen middel en kwaal met elkaar in balans te brengen. Wanneer wordt de schade van het op slot houden van (delen van) de samenleving groter dan van de epidemie zelf? – dat is de vraag die verantwoordelijken zichzelf overal stellen. De (nationale) antwoorden verschillen op details, maar vrijwel overal ter wereld neemt men thans het risico de verspreiding van het virus op kleine schaal weer toe te staan, om niet de economie te gronde te richten en het spreekwoordelijke kind met het badwater weg te...

Read More

286. Het middel en de kwaal

Posted on Apr 20, 2020 in Blog, Featured, Uncategorized

286. Het middel en de kwaal

Drie weken geleden slingerde Donald Trump een fameuze tweet de wereld in, waarin hij stelde dat “het middel niet erger kan zijn dan het probleem.” Dat was de openingszet in een groot debat dat sindsdien bijna de hele wereld bezig houdt: hoe te voorkomen dat de preventiemaatregelen tegen het virus, ter voorkoming van grote gezondheidsschade, zelf zoveel economische schade aanrichten dat de winst op lange termijn omslaat in verlies. Dit debat woedt in parlementen, in krantenkolommen, in talkshows. Zoals zo vaak, begon het in een praatprogramma van de Amerikaanse zender FoxNews, waar...

Read More