Uncategorized

284. De betekenis in de verbinding

Posted on Apr 5, 2020 in Blog, Featured, Uncategorized

284. De betekenis in de verbinding

Een paar weken geleden, bij de start van de Nederlandse corona-epidemie, besprak ik het karakter van de pandemie als een ecosysteem. Een pandemie draait helemaal om verbindingen en om uitwisselingen langs die verbindingen – de ziekte is een systeem en een netwerk, net als cellen, organen, mensen, dorpen, steden, regio’s, landen… Elke poging om om cellen van organen, steden van regio’s, landen van continenten af te scheiden, te abstraheren, heeft zowel kosten als baten. De baten vormen een grote macht om de afgescheiden delen te manipuleren. De kosten vormen een even...

Read More

281. Een pandemie is een ecosysteem

Posted on Mar 14, 2020 in Blog, Featured, Uncategorized

281. Een pandemie is een ecosysteem

De snelle ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus brachten premier Rutte tijdens de persconferentie gisteren tot een uitspraak die ook de kop van het NRC-hoofdartikel werd: “Dit kunnen we alleen samen winnen.” Een waarheid als een koe, die we misschien nu al wel als belangrijkste les van deze crisis kunnen bestempelen. Niet dat iedereen die les al geleerd heeft. Er zijn mensen die denken dat zij op een bepaalde manier kunnen worden afgescheiden van de rest van de wereld en dat hun eigenbelang het meest gediend is met een versie van ‘ikke eerst’ (of:...

Read More

280. Totalitaire tijdsconsumptie

Posted on Mar 6, 2020 in Blog, Featured, Uncategorized

280. Totalitaire tijdsconsumptie

Vorige week besprak ik moderne fenomenen als YOLO (You Only Live Once), FOMO (Fear Of Missing Out) en bucket list en concludeerde dat ze onderdeel zijn van een algemene versnelling van ons leven. Verveling lijdt in die samenhang tot haast, en die weer tot verveling, en die weer tot haast, in een steeds snellere en kortere kringloop van verlangen, bevrediging en nieuw verlangen. Totalitair, noemde ik die kringloop – en ik deed dat omdat ik moest denken aan de kenschets van totalitaire bewegingen door Hannah Arendt. In haar klassieke werk The Origins of Totalitarianism zegt Arendt dat...

Read More

279. De versnelling van het leven

Posted on Feb 27, 2020 in Blog, Featured, Uncategorized

279. De versnelling van het leven

Een aantal betekenisveranderingen in jeugdjargon of urban slang toont dat het leven, althans van jongeren, nog steeds aan het versnellen is. Als we kijken naar veelgebruikte uitdrukkingen als YOLO (You Only Live Once), FOMO (Fear Of Missing Out) en bucket list, dan zien we dat ze tegenwoordig allemaal hetzelfde betekenen: een neiging om het leven zo vol mogelijk te stoppen met (Instagram-waardige) ervaringen. YOLO stond oorspronkelijk voor de moderne versie van pluk de dag (het aloude carpe diem). Daarbij keek je wat er op je pad kwam (ad-ventura) en ging er zo goed mogelijk mee om. Carpe...

Read More

278. De wonderen zijn de wereld uit

Posted on Feb 20, 2020 in Blog, Featured, Uncategorized

278. De wonderen zijn de wereld uit

Op 27 februari opent in Museum Catharijneconvent de tentoonstelling Allemaal Wonderen. De tentoonstelling is ge├»nspireerd door het onderzoek van de religiewetenschapper Anne-Marie Korte. Korte bestudeerde 2000 verhalen over ervaringen met wonderen, voorkomend uit inzendingen van het KRO-programma Wonderen bestaan (2003-2007). Volgens Korte vallen de daarin vertelde verhalen in drie categorie├źn uiteen: 1. Niet-religieuze wonderverhalen, waarin iets opmerkelijks gebeurt zonder dat religie of geloof er een rol in speelt. 2. Klassiek-religieuze wonderverhalen, bijvoorbeeld van een genezing na...

Read More

277. Steken onder water

Posted on Feb 13, 2020 in Blog, Featured, Uncategorized

277. Steken onder water

Halverwege het vorige decennium waaide een Amerikaanse term, micro-agressie, over naar onze contreien. Hoewel je de term soms tegenkomt, lijkt het het begrip bij ons echter niet te beklijven. Toch zou het een handig concept kunnen zijn – mits we niet in de valkuil trappen om van alles als kleine daden van agressie aan te duiden. In die valkuil zijn veel Amerikanen helaas wel getrapt. Wat is micro-agressie? In principe is het een term die kleine blijken van – doorgaans verbale – agressiviteit aanduidt. Wat wij steken onder water noemen. Kleine beledigingen, zo subtiel dat ze...

Read More