Posts by wijsmakerij

246. Over een uitspraak van Alexis de Tocqueville

Posted on Jun 14, 2019 in Blog, Featured, Uncategorized

246. Over een uitspraak van Alexis de Tocqueville

Op zondag 2 juni ramde een cruiseschip, de MSC Opera, een toeristenboot en een aanlegsteiger in Venetië. Op de toeristenboot zaten ongeveer 130 mensen. Vier van hen raakten gewond. Na het incident ontbrandde er een discussie over de doorvaart van kolossale cruiseschepen (de Opera is 275 meter lang!) en het bezoek van tientallen miljoenen dagjesmensen aan de stad van 52.000 inwoners. Afgelopen zaterdag betoogden drieduizend mensen op het San Marcoplein tegen cruiseschepen in het kanaal van Giudecca. De demonstratie is onderdeel van een grotere discussie over het toerisme in Venetië. Het...

Read More

245. Het woordenboek van geaccepteerde bullshit: loonkloof

Posted on Jun 7, 2019 in Blog, Bullshit, Featured

245. Het woordenboek van geaccepteerde bullshit: loonkloof

De laatste weken en maanden was er veel aandacht voor (vermeende) beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Pensioenuitvoerder APG besloot de beloning voor mannen en vrouwen in de organisatie gelijk te trekken. De KNVB kondigde aan de beloning voor vrouwelijke internationals stapsgewijs te verhogen naar het mannelijke niveau. En er waren meer acties rondom het vrouwen-WK, dat door het NRC daarom zelfs het ‘WK van de gelijkheid’ werd gedoopt Vaak wordt de discussie over gelijke beloning gekoppeld aan het begrip ‘loonkloof’. Loonkloof is een verwarrend begrip, wat...

Read More

244. Waarom vragen vaak beter zijn dan antwoorden

Posted on May 30, 2019 in Blog, Featured, Uncategorized

244. Waarom vragen vaak beter zijn dan antwoorden

Ik heb op deze plek eerder betoogd dat filosofie eerder een zaak van vragen is dan van antwoorden. Filosofie gaat door met onderzoeken waar wetenschap of religie ophouden – het draait om het bevragen van antwoorden, eerder dan om het beantwoorden van vragen. De vraag is dan echter ook: waar leidt dit allemaal toe? Waarom is het goed te blijven vragen? Zou het niet beter zijn om op een gegeven moment tevreden te zijn met een bepaald antwoord en het onderzoek te staken? SMART Een filosofisch onderzoek is, in management-jargon, niet SMART. Het is niet specifiek, niet meetbaar, niet...

Read More

243. Een objectief verhaal

Posted on May 22, 2019 in Blog, Epos, Featured

243. Een objectief verhaal

Een paar weken geleden kondigde ik een onderzoek naar heldenverhalen aan, om te zien of er moderne epen zijn die ons ‘verder helpen’ met onze globale problemen. Die zoektocht was geïnspireerd door een analyse van schrijver C.S. Lewis uit de jaren veertig van de vorige eeuw. In een lezingenreeks over Milton’s Paradise Lost maakt Lewis een onderscheid tussen zogenaamde primaire en secundaire heldenverhalen. Het primaire epos kent geen patroon, geen ontwerp, geen bedoeling. Glorie en ongeluk wisselen elkaar af, de ene gebeurtenis is min of meer even belangrijk of onbelangrijk...

Read More

242. Over bemiddeling

Posted on May 14, 2019 in Blog, Featured, Uncategorized

242. Over bemiddeling

Afgelopen weken besteedde ik aandacht aan het fenomeen van de influencers, de mensen die producten aanprijzen op internet en daarmee in hun bestaan voorzien. Bij die beschouwingen werd echter steeds raadselachtiger waar de invloed van deze modellen eigenlijk op gebaseerd is. Pogingen om hun rol te analyseren volgens de marketingformule invloed = bereik x autoriteit x authenticiteit faalden, omdat deze termen inhoudsloos of onderling identiek bleken. Deze keer wil ik een laatste poging ondernemen om het fenomeen van de influencer te duiden en te beschrijven wat hun faam zegt over de moderne...

Read More